Better, Safer Care Medical “ฝากไข่” ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

“ฝากไข่” ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ฝากไข่ราคา

                ด้วยสภาพสังคมตอนนี้ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย ประกอบกับค่านิยม ‘มีลูกเมื่อพร้อม’ กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทำให้สาว ๆ สมัยนี้สนุกกับการเรียน การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอินกับการใช้ชีวิตสันโดษกันมากขึ้น เลยวางแผนเรื่องการมีลูกไว้เป็นอันดับท้าย ๆ ของชีวิต ซึ่งเห็นได้จากการที่คนส่วนใหญ่แต่งงานและมีลูกช้าขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต ทำให้ “การฝากไข่” เป็นทางเลือกยอดฮิตที่ผู้หญิงหลายคนเลือกทำกัน

รู้จักการฝากไข่

            ก่อนที่จะไปหาคำตอบว่าการฝากไข่ราคาเท่าไหร่ ควรทราบก่อนว่ามันคืออะไร เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและความยากง่ายในการทำ โดยสามารถสรุปให้เข้าใจง่ายได้ดังนี้

  • การฝากไข่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการแช่แข็งไข่ (Oocyte Cryopreservation)
  • เป็นการนำไข่ที่เก็บได้จากรังไข่ไปแช่แข็ง และเก็บไว้จนกระทั่งเจ้าของไข่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์
  • ทำได้โดยการลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ลงจนถึงอุณหภูมิที่เรียกว่า Sub – Zero Temperature เพื่อคงสภาพของไข่ไว้ และใส่สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง สำหรับป้องกันความเสียหายภายในเซลล์ รวมถึงเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ –196 °c ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง จึงเป็นคำตอบหลักของคำถามที่ว่าฝากไข่ราคาเท่าไหร่
  • ควรทำก่อนอายุ 35 ปี เพราะงานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี จะมีโอกาสตั้งครรภ์ลดลง และประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากมากขึ้น เพราะไข่เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้น มีจำนวนไข่ในรังไข่ (Ovarian Reserve) และคุณภาพของไข่ (Oocyte Competence) ลดน้อยลง
  • ต้องนำไข่มาใช้งานก่อนวัยหมดประจำเดือน (เฉลี่ยอยู่ที่อายุประมาณ 50 ปี) เพราะหากหมดประจำเดือนแล้ว สภาพร่างกายจะไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในมดลูก

วิธีฝากไข่ที่ควรรู้

                อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าการฝากไข่ราคาเท่าไหร่ คือวิธีในการเก็บและรักษาไข่ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่

Slow Freezing

เป็นการแช่แข็งไข่แบบดั้งเดิม ด้วยการค่อย ๆ ลดอุณหภูมิในเซลล์ไข่ลงอย่างช้า ๆ 0.3 – 0.5°c/min โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการแช่แข็ง แต่จะเสี่ยงเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นในเซลล์ได้ง่าย ทำให้อัตราความสำเร็จต่ำ

Vitrification

เป็นวิธีที่ลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ลงอย่างรวดเร็ว 15,000 – 30,000°c/min และใช้สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งที่มีความเข้มข้นสูงกว่า เพื่อทำให้ของเหลวภายในเซลล์มีลักษณะคล้ายแก้ว (Glass – Like Stage) ช่วยลดการเกิดผลึกน้ำแข็งได้ ซึ่งหมายความว่าจะเกิดความเสียหายได้น้อยกว่า รวมทั้งมีอัตราการรอดชีวิตหลังการละลาย (Survival Rate) มากกว่าวิธีแรก

ฝากไข่ราคาเท่าไหร่

            ราคาฝากไข่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกใช้และสภาพร่างกายของแต่ละคน จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ แต่จากข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง (อ้างอิงปี 2563) พบว่ากระบวนการฝากไข่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 บาทขึ้นไป ซึ่งยังไม่รวมค่าบริการรับฝากที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเนื่องทุกปี

ใครบ้างที่ฝากไข่ได้

            หลังจากที่รู้แล้วว่าการฝากไข่ราคาเท่าไหร่ อีกหนึ่งข้อมูลที่เราอยากให้รู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ คือประเภทของผู้ที่สามารถฝากไข่ได้ เพราะจริง ๆ แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่อยากมีลูกช้าเสมอไป แต่ยังรวมไปถึงผู้หญิงที่ต้องได้รับการรักษาโรคเรื้อรังบางชนิด ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของรังไข่ ผู้มีประวัติครอบครัวหมดประจำเดือนเร็ว เคยมีประวัติผ่าตัดบริเวณรังไข่มาก่อน และผู้มีปัญหาด้านพันธุกรรม

                ทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจและข้อควรรู้ของ “การฝากไข่” ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน โทร: 02 – 655 – 5300 หรืออีเมล: info@jetanin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.