Tag: โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะมีอาการอย่างไร

โรคกระเพาะมีอาการอย่างไรโรคกระเพาะมีอาการอย่างไร

                โรคกระเพาะนั้นเป็นเรื่องหลักที่สำคัญกับเราเองอย่างมากที่สุดที่เราจะต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดียิ่งขึ้น โรคกระเพาะนั้นเกิดจากการเสียสมดุลของกรดที่หลั่งออกมาดังนั้นเมื่อไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วนั้นก็จะมีความต้านทานกรดได้ไม่ดี                 ในตอนนี้มีปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผลต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารได้นั้นคือความเครียด ความกังวลใจ ที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงการทำงานรวมถึงการที่เราใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลกันอย่างการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่ตรงต่อเวลา การอดอาหาร การรับประทานอาหารที่มีรสจัด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้เราเกิดเรื่องของโรคกระเพาะได้มากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนอาการของโรคกระเพาะจะมีอาการปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรังบริเวณใต้ลิ้นปี่ เวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหาร เช่น ก่อนหรือหลังอาหาร จะมีอาการปวดแสบ ...