Day: December 16, 2021

ฝากไข่ราคา

“ฝากไข่” ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ“ฝากไข่” ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

                ด้วยสภาพสังคมตอนนี้ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย ประกอบกับค่านิยม ‘มีลูกเมื่อพร้อม’ กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทำให้สาว ๆ สมัยนี้สนุกกับการเรียน การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอินกับการใช้ชีวิตสันโดษกันมากขึ้น เลยวางแผนเรื่องการมีลูกไว้เป็นอันดับท้าย ๆ ของชีวิต ซึ่งเห็นได้จากการที่คนส่วนใหญ่แต่งงานและมีลูกช้าขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต ทำให้ “การฝากไข่” เป็นทางเลือกยอดฮิตที่ผู้หญิงหลายคนเลือกทำกัน รู้จักการฝากไข่             ...