Day: August 9, 2021

บ้านพักคนชรา

คุณสมบัติของบ้านพักคนชราที่ดีคุณสมบัติของบ้านพักคนชราที่ดี

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยและคนชรามากมาย มีการเข้าออกบ้านพักคนชราหรือมีการวางแผนที่จะไปดำรงชีวิตบั้นปลายอยู่ที่นั่น บางรายอาจไปอยู่อาศัยด้วยเหตุผลที่จำเป็น เช่น ถูกลูกหลานทอดทิ้งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ บางคนอาจจะมีชีวิตที่สะดวกสบายอยู่แล้วแต่เพียงแค่เหงาจากการต้องอยู่บ้านคนเดียว เพราะลูกหลานไปทำงานที่อื่นกันหมด จึงอยากไปอยู่บ้านพักคนชราเพื่อหาเพื่อนหรือหาคนคุยพร้อมที่จะสู้ พร้อมที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายไปด้วยกันในแบบที่เหมือน ๆ กัน มีความสุขในสิ่งที่คล้าย ๆ กัน กินอยู่เหมือนกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน จึงไม่แปลกเลยที่ในปัจจุบันมีบ้านพักคนชรามากมายได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบัน  วิธีการเลือกบ้านพักคนชราที่เหมาะสม  ถึงแม้บ้านพักคนชราในสมัยนี้จะมีอยู่มากมายกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ก็ตาม เราไม่สามารถเลือกดูได้เพียงแค่ความใกล้หรือความไกลของการเดินทางหรืออยู่ใกล้บ้านของลูกหลาน ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ควรคำนึงถึงในการจะคัดเลือกและตัดสินใจที่จะพักอยู่ในบ้านพักคนชราที่ใด ๆ ก็ตามโดยสามารถแบ่งเป็นคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ ดังนี้  การเลือกสรรบ้านพักคนชราที่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักอนามัย ต้องมีพื้นที่ใช้สอยที่มีความสะอาดไม่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก เนื่องจากสภาพแวดล้อมมักจะมีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก หากมีสภาวะที่สกปรกหรือรกรุงรังจะทำให้สภาพจิตใจของคนชราแย่ลง ควรจะเป็นที่พักที่รู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย มีต้นไม้นานาพันธุ์ อุดมไปด้วยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ให้ก๊าซออกซิเจนอย่างเปี่ยม เพื่อเพิ่มความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าให้แก่ผู้สูงอายุ ในทุก ๆ วันยิ่งมีการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกาย ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยากออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนั่นเอง  มีการวางแผนการดูแลทั้งผู้ป่วยและคนชราไม่ว่าจะเป็นในด้านของร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีนักจิตวิทยา คุณหมอหรือคนดูแลที่เพียงพอต่อจำนวนประชากรคนชรา มีแผนสำรองในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตามต่อผู้สูงอายุหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ จะต้องมีแผนสำรองหรือมีบุคคลที่มีความรู้ทางการแพทย์คอยดูแลในส่วนตรงนี้อยู่ตลอดเวลา  ควรมีพนักงานที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูแลคนแก่และคนป่วย มีสภาพจิตใจที่อ่อนโยน ใจเย็น เข้าใจในความชรา ดูแลเป็นอย่างดี ไม่รังเกียจผู้สูงอายุและมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง  มีอุปกรณ์ที่คอยช่วยเหลืออยู่กับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจน สายยาง ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำแผลต่าง ๆ รวมทั้งรถพยาบาลที่ต้องคอยเตรียมความพร้อมที่จะนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมไปโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที  ...